متالایز کردن انواع فیلم - تامین کننده فیلم های سلفون بسته بندی
ویژگی فیلم های پلاستیکی

متالایز کردن انواع فیلم

متالایز کردن از دهه ۱۹۳۰ شروع می شود؛ هنگامی که زرورقها برای نخستین بار از فیلم متالایز شده تهیه شدند.
این فیلم طی سال های گذشته به عنوان ماده بسته بندی در مصارف تجاری مورد استفاده قرار می گرفت.

پلی استر، زیرلایه عمده فیلم متالایز به شمار می رود

اما فیلم های نایلون، پلی اتیلن و پلی پروپیلن به صورت فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرند.
فیلم متالایز شده نیاز به ظاهری جذاب دارد. برخی پیشرفت ها در خواص نفوذناپذیری فیلم ها

نیز در نتیجه این روکش ها حاصل شده اند. اگر کاغذ را ابتدا با لاک روکش کنیم،

می توانیم متالایز نماییم و از چسبندگی خوب آن نیز اطمینان داشته باشیم.

متالایز کردن

فرایند روکش کاری شامل گرم کردن سیم آلومینیوم تا ۱۷۰۰ درجه سانتی گراد است که منجر به تبخیر فلز می شود. این عملیات در خلاء – ۱۰ میلی متر جیوه صورت می گیرد. تبخیر آلومینیوم باعث می شود که ذرات ریز آلومینیوم در تمام جهات پخش شوند. وقتی فیلم به آرامی از رول باز شود و دوباره در محفظه خلأ رول شود، لایه ای از فلز با ضخامت حدود ۰ / ۰۰۰۰۲ اینچ (۵۰۰ آنگستروم با رواداری ۱۰٪ روکش می شود. در شکل (۲-۱)، رول فیلم پلی اتیلن متالایز شده نشان داده شده است. به علت مشکل بودن محاسبه ضخامت چنین لایه نازکی، روش های اندازه گیری نوری و الکتریکی ابداع شده اند. این اندازه ها اغلب در دامنه ۳-۲ دانسیته نوری (OD)’ قرار دارند. آزمون مقاومت الکتریکی برچسب SIC

) OHMS ) ” با محاسبه های عمده ۴۲-۱ می باشد. ضخیم ترین روکش ها، بالاترین اندازه های OD را حاصل می کنند؛ اما میزان مقاومت آنها پایین ترین است. در جدول (۲-۱)، خواص غیرقابل نفوذ بودن انواع فیلم های بسته بندی با پوشش متالایز نسبت به اکسیژن، اشعه فوق بنفش و MVTR آورده شده است.

در این روش فیلم به آرامی باز و در محفظه خلأ با ذرات فلزی بمباران می شود. سپس به صورت رول در می آید. سیم آلومینیومی که درون کوره می رود، ذوب و تبخیر می شود و در تمام جهات پخش می گردد. وقتی بخار فلز به فیلم سرد برخورد کند، در لایه ای نازک متراکم می شود.

 

 

admin

فروش فیلم پلی استر فروش فیلم سلفون فروش انواع فیلم بسته بندی 09139744205

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا