دستگاه بسته بندی

آموزش سلفون کشی اتومات به صورت کامل

دستگاه سلفون کشی برای بسته بندی

سلفون کشی اتومات برای بسته بندی : خرید دستگاه سلفون کشی از مرجع

مراحل اجرای سلفون کشی اتومات به شرح زیر میباشد:

الف) انتخاب نوع سلفون

عرض و ضخامت سلفون از عوامل موثر در انتخاب آن می باشند عرض سلفون براساس اندازه کار چاپی انتخاب می شود و حداقل باید ۵ میلی متر از جهتی که کار وارد دستگاه سلفون کشی می شود کوچکتر باشد، در سلفون کشی بستگی به گونیای کار جایی، کار می تواند از جهت عرض و یا طول وارد دستگاه شود. ضخامت سلفون بر مبنای سفارش مشتری به کارخانه تولید کننده سلفون است. معمولا بین ۳۵-۱۸ میکرون تولید می شود. شکل ۲۸ اندازه عرض سلفون را نشان می دهد.

بسته بندی - دستگاه سلفون کشی اتومات
شکل ۲۸ – اندازه عرض سلفون

 

سلفون در اثر حرارت دیدن جمع شده و کوتاه تر می شود مغزی سلفونی که انتخاب می شود باید بر اساس استاندارد محور چرخشی دستگاه سلفون کشی باشد. شکل ۲۹ تناسب مغزی سلفون با محور چرخشی آن در دستگاه سلفون کشی را نشان می دهد
دستگاه سلفون کشی
شکل ۲۹ -تناسب مغزی سلفون با محور چرخشی دستگاه

پ) چیدن کار چاپی و تنظیم آپارات:

بعد از تعیین جهت ورود کار چاپی ورق ها به صورت منظم بر روی میز چیده شده

و سنجاق و نشان را به منظور گونیا کردن کار چاپی تنظیم می کنیم.

بدیهی است این تنظیم باید متناسب با جهت قرار گرفتن سلفون بر روی محور چرخنده باشد.

شکل ۳۰ تنظیم آپارات را نشان می دهند

تنظیم آپارات - سلفون کشی اتومات
شکل ۳۰ -تنظیم آپارات

پ) تنظیم سرعت صفحه انتقال دهنده:

این صفحه انتقال کار چاپی را از آپارات به سیلندرهای فشار (به صورتی که گونیا بودن آن را حفظ می کند) بر عهده دارد

به منظور حفظ راستای کار چاپی از سیستم وکیوم در صفحه انتقال دهنده استفاده میشود.

شکل ۳۱ صفحه انتقال دهنده را نشان می دهد

دستگاه چاپی - سلفون کشی اتومات
شکل۳۱ -صفحه انتقال دهنده کار چاپی به سیلندر فشار

 

سرعت محور چرخاننده سلفون باید متناسب با حرکت صفحه انتقال کارهای چابی باشد جهت تنظیم و در موارد ضروری از ترمز رله سلفون که بر مبنای النت و فشار هوا عمل می کند استفاده می شود

ت) تنظیم تاب گیر:

برای انطباق سلفون در راستای تنظیم شده و بیرون تزدن آن از نشان و سنجاق

(در اثر سرعت دستگاه از تابگیر استفاده می شود. شکل ۳۲ تابگیر و تنظیم آن را نشان میدهد.

تابگیر - سلفون کشی اتومات
شکل ۳۲- تابگیر و تنظیم آن

ث) تنظیم درجه حرارت

سیلندرها به منظور اتصال واستحکام مناسب لمینت انجام شده بر سطح چاپی

دمای سیلندر فشار را باید متناسب با نوع و ضخامت سلفون، سطح چاپی و قطر سیلندر دستگاه تنظیم کرد.

دمای مناسب سیلندرها جهت سلفون مات بین ۱۱۸-۱۱۰ درجه سانتی گراد

و جهت سلفون براق بین ۱۱۰-۱۰۵ درجه سانتی گراد می باشد. شکل ۳۳ تنظیم درجه حرارت سیلندر را نشان میدهد.

 

سلفون کشی اتومات
شکل ۳۳- تنظیم درجه حرارت سیلندر

ج) تنظیم فشار سیلندرها:

 فشار بین دو سیلندر لمینت توسط جک های پنوماتیک تنظیم می شود و

میزان فشار را می توان با استفاده از درجه قرار گرفته بر روی صفحه تنظیمات دستگاه کم و زیاد کرد

تا به فشار ایده آل کیفیت مناسب رسید. شکل ۳۴ تنظیم فشار سیلندرها توسط جک های پنوماتیک را نشان می دهد

سلفون کشی اتومات
شکل ۳۴ – تنظیم فشار سیلندرها توسط جکهای پنوماتیک

چ) تنظیم اور لب:

تنظیم قرار گرفتن لبه های کار چاپی بر روی هم به منظور جداسازی آسان کارهای چاپی

با استفاده از تنظیمات صفحه انتقال دهنده می توان اندازه اورلپ را کم یا زیاد کرد. شکل ۳۵ اور لب و درجه تنظیم آن را نشان می دهد.

 اورلب کار چاپی - سلفون کشی اتومات
شکل ۳۵ – اورلب کار چاپی و درجه تنظیم آن

ج) تنظیم جای مناسب در سلفون کشی اتومات

پرفراژ به منظور سهولت در جداشدن سلفون توسط سیلندر ضربه زننده باید

محل صحیح قرار گرفتن پرفراژ بر سطح کار لمینت شده را تنظیم کرد. شکل ۳۶ پرفراز دستگاه و تنظیم آن را نشان میدهد.

خرید دستگاه سلفون کشی
شکل ۳۶ -پرفراژ دستگاه و تنظیم آن

 خ) تنظیم جای مناسب

تیغ بر روی رول سلفون در بعضی از کارهای چاپی جهت انجام مراحل بعدی عملیات تکمیلی نیاز است

که لبه سلفون در حین سلفون کشی برش بخورد. به همین منظور باید محل دقیق برش را با استفاده از تیغ

بر روی رول سلفون تنظیم کرد. شکل ۳۷ جای مناسب تیغ بر روی رول سلفون و برش دل را نشان میدهد

سلفون برش خورده -سلفون کشی اتومات
شکل ۳۷ – سلفون برش خورده

د) تنظیم سیلندر ضربه زننده:

این سیلندر که توسط فشار هوا از پایین به بالا حرکت می کند و کارهای لمینیت شده

از محل پرفراژ و اورلب با | ضربه از هم جدا می کند میزان ضربه را

می توان با استفاده از جکهای هیدرولیک کم و زیاد کرد. شکل ۳۸ | جک های هیدرولیک سیلندر ضربه زننده را نشان می دهد.

هیدرولیک - سلفون کشی اتومات
شکل ۳۸ -جک های هیدرولیک سیلندر ضربه زننده
سطوح فلزی: فلزی سطوح در مورد میتوان به، آلومینیوم، ورق فلزی نازک ) و فوالد (حلب اغل اشاره کرد که ب در صنایع بسته بندی غذایی به ویژه تولید قوطی های فلزی کاربرد دارند. ساختار کشش سطحی فلزات به گونهی است ا که اعمال یک الیه آماده ساز قبل از چاپ الزامی است تا چاپ پذیری سطوح افزایش یافته و مرکب مقاومت بیشتری در برابر عوامل فیزیکی از خود نشان دهد.

ذ) تنظیم سیلندر ها جلو برنده:

این سیلندر ها که به صورت جفتی بر روی هم قرار گرفته و با فاصله های مشخص حرکت معکوس دارند

و کارهای سلفون شده را به صفحه به میز تحویل انتقال می دهند. شکل ۳۹ تنظیم سیلندرهای جلو برنده را نشان میدهد.

تنظیم سیلندر - سلفون کشی اتومات
شکل ۳۹ – تنظیم سیلندر های جلو برنده
چسبی پایه آب: این نوع سلفون بیشتر برای سطوح بسته بندی مقوایی و جعبه رودار میکهای پر تیراژ به . فعال شدن چسب آن از طریق آب گیرد انجام می دهد .

ر) تنظیم صفحه تحویل دستگاه

کارهای سلفون شده و جدا شده را بر روی هم با استفاده از نیروی هوا و حرکت ویبره جهت انجام مراحل بعدی دسته می کند.

شکل ۴۰ صفحه تحویل دستگاه را نشان میدهد.

سلفون کشی اتومات
شکل ۴۰ – صفحه تحویل دستگاه

 

admin

فروش فیلم پلی استر فروش فیلم سلفون فروش انواع فیلم بسته بندی 09139744205

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا